Artikkelkarusell/Sommerleir.jpg

Sommerleir 2016

Dysleksi Norge inviterer til familieleir med fokus på lese og skrivevansker.I år er det Dysleksi Nordmøre som er ansvarlige for leiren og den vil bli avholdt i Kristiansund.

Artikkelkarusell/Skoelabonnement.jpg

Skoleabonnement

Det nye skoleabonnementet vårt er kjempepopulært! Over 800 skoler har hittil tegnet det. Få fordelene dere også: ett gratis webinar, 10 % på nettkurs, unikt infomateriell m.m.

Hva skjer?

Dysleksi Norge
Ingressbilder_lokallag/Ingressbilder/medlem.jpg

Medlemskap

Alle kan bli medlem. Berørte, deres familier, fagfolk, offentlige instanser m.m. Som medlem får du en rekke fordeler – og med flere medlemmer får vi større slagkraft! Les mer

Ingressbilder_lokallag/Ingressbilder/NETTKURS.jpg

Nettkurs og webinar

Vi tilbyr praktisk rettede nettkurs for lærere, barnehagepersonell og foreldre. Jevnlig tilbyr vi også webinarer (nettforedrag) for lærere/skoler. Les mer

Ingressbilder_lokallag/Ingressbilder/grunnskole.jpg

Den dysleksivennlige skole

I 2005 startet sertifiseringsprosjektet "Dysleksivennlig skole". Vi ville skifte fokus fra det som ikke er bra, til det som er veldig bra. Stikkord: Inkluderende og aksepterende miljø. Kartlegging, registrering og oppfølging av leseferdighet. Variert kurstilbud og teknologi. Les mer